Mir wënschen alle Schüler an dem Léierpersonal eng flott an erhuelsam Vakanz!